GALERIA

23/7/2014
23/7/2014

Debati publik për "Ndërtimin e deponisë sanitare rajonale në Savina Stena në territorin e komunës së Zveçanit"

press to zoom
5/4/2014
5/4/2014

Inçizimi topografik për lokacionin e propozuar të deponisë “Savina Stena”

press to zoom
1/4/2014 – 14/5/2014
1/4/2014 – 14/5/2014

Autopsitë / mbledhja e të dhënave në deponitë dhe stacionet transferuese të Kosovës

press to zoom
1/4/2014 – 14/5/2014
1/4/2014 – 14/5/2014

Autopsitë / mbledhja e të dhënave në deponitë dhe stacionet transferuese të Kosovës

press to zoom
1/4/2014 – 14/5/2014
1/4/2014 – 14/5/2014

Autopsitë / mbledhja e të dhënave në deponitë dhe stacionet transferuese të Kosovës

press to zoom
1/4/2014 – 14/5/2014
1/4/2014 – 14/5/2014

Autopsitë / mbledhja e të dhënave në deponitë dhe stacionet transferuese të Kosovës

press to zoom
18/2/2014
18/2/2014

Vizita në terren në lokacionin e propozuar të deponisë “Savina Stena” dhe në deponinë e mbyllur “Ballaban”, në Pjesën Veriore të Kosovës

press to zoom
18/2/2014
18/2/2014

Vizita në terren në lokacionin e propozuar të deponisë “Savina Stena” dhe në deponinë e mbyllur “Ballaban”, në Pjesën Veriore të Kosovës

press to zoom
22/1/2014
22/1/2014

Takimi fillestarë

press to zoom