top of page

KONTAKTI

Projekti “Mbështetje Menaxhimit të Mbeturinave në Kosovë” (EuropeAid/133800/C/SER/XK) zbatohet nga Konsorciumi:

 

Pyetje apo Sugjerime?

EPEM SA Planifikim Mjedisor, Inxhinieri dhe Menaxhim Mjedisi

Rr.141B Acharnon,
Athinë 10446, Greqi

www.epem.gr

Nikos Gargoulas (Udhëheqës i Ekipit), ngargoulas@epem.gr

Anna Karkazi (Zëvendës Udhëheqëse e Ekipit / Inxhiniere), akarkazi@epem.gr

Zyra e projektit: Rr. Nënë Tereza 16/23, 10000 Prishtinë, Kosovë

Të dhënat tuaja janë dërguar me sukses!

bottom of page