top of page

Zadatak 5: Kampanje za Javnu Svesnost 

 

Javna svesnost i komunikacija o upravljanju otpadom je vitalan za podsticanje učešća zajednice u generisanje i implementacije politike i programima. Osim toga, promocija odgovarajuće rukovanje i odlaganje otpada je važno za javno zdravlje i životnu sredinu, i svaki član zajednice će biti obavešten o potencijalnim opasnostima.

 

Aktivnosti koje su predviđene u Planu Komunikacije i Programa projekta će biti osnova rada i pozivanje na celoj Kampanji Javnog Svesta, i uključuje sledeće:
 

  • Posete i kampanje u Školama
     

  • Projektovanje i proizvodnja vidljivosg materijala (letci, sajt, itd)
     

  • Implementacija četiri radionice

bottom of page