top of page

Trenutno stanje upravljanja otpadom na Kosovu je problematična, koja podnesi pretnje za životnu sredinu i zdravlje ljudi . Ima Neke intervencije, posebno u oblastima koje u najvažniji su usvajanje novog Zakona o optadu (No.04-L060 of 2012), kao i razvoj  Kosovsko Strategija Upravijanja Optdom i Plan.

 

Opšti cilj projekta je da doprinese, preko unapređenja upravljanja otpadom, stalno poboljšanje kvaliteta prirodnog okruženja na Kosovu u cilju postizanja standarda EU. Projekat ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta centralnih i lokalnih nadležnih organa o pitanjima vezanim za izradu politika i planova i implementaciju efikasnih mjera za poboljšanje životne sredine, sa fokusom na upravljanje otpadom, putem korišćenja nacionalnih i EU mehanizama finansiranja.

 

U tom smislu, svrha projekta je:

 

  • Razviti efikasan Sistem Upravljanja Informacije tokom celog sektora otpada, kako bi se omogućilo održivo upravljanje otpadom, kao i procedure i protokole koji će omogućiti bolje upravljanje i kontrolisati upravljanja otpadom.

 

  • Razraditi Master Plana o upravljanju otpadom infrastrukturnih prioritetnih projekata i podršku korisnicima u realizaciji projekata.

 

  • Promovisanje smanjenje otpada generacije, kategorizaciju, održivo sakupljanje, ponovno korišćenje / tretman reciklaže i bezbedno odlaganje ostataka.

 

  • Poboljšanje operacije upravljanja otpadom i tržište, preko implementacije modernog sistema upravljanja otpadom, prilagođen za potrebe Kosova.

INFORMACIJE

bottom of page