top of page

Zadatak 1: Razvoj Sistema za Upravljanje Informacijama o Otpadu

 

Jedan Sistem Upravljanja Informacije (SUI) je razvijen. Svi relevantni podaci i informacije o upravljanju otpadom će biti snimljeni u SUI. Preko ovog sistema biće postignut nesmetan protok informacija između akterima, koji će omogućiti efikasno praćenje performansi sistema upravljanja otpadom i podršku vlastima (uglavnom KEPA) u odnosu na njihove obaveze izveštavanja. Predviđene su sledeće aktivnosti:

 

Dizajn SUI-a o Otpadu

SUI e završen u septembru 2014. godine , a baza informacije je dostupna na sledećem (privremenim) saztu. SUI je predstavljen zainteresovanim stranama (KAZS, MSPP, ​​EUOK) na nekoliko sastanaka, a dobijeni komentari su uključeni u SUI.

 

Procedure i priručnici za operacije SUI-a

Procedure / "Uputstva za korisnike SUI na Otpadu" će biti uspostavljena, na osnovu odredbi Zakona o Otpadu ( No.04 - L060 2012.)

 

Ulaz podataka o Otpadu u SUI

Registar svih raspoloživih podataka otpada u SUI će biti omogučen nakon zvaničnog odobrenja SUI-a.

 

Obuka

Obuka osoblja KAZS / MSPP o upotrebi SUI će se desiti nakon zvaničnog odobrenja IMS.

bottom of page