top of page
U okviru projekta preduzete su sledeće aktivnosti:
Zadatak 1: Razvoj Sistema za Upravljanje Informacijama o Otpadu

AKTIVNOSTI

Zadatak 3: Tenderska dokumentacija za prioritetne projekte koji će IPA finansirati 
Zadatak 2: Master Plan za Prioritetnih Projekata UO (Upravljanje Otpada)
Zadatak 4: Aplikacijske Smernice za grantove u ekološki prijateljskim proizvođača ambalaže
Zadatak 5: Kampanje za Javnu Svesnost 
 
bottom of page