top of page

Zadatak 4: Aplikacijske Smernice za grantove u ekološki prijateljskim proizvođača ambalaže

 

Ovaj zadatak ima za cilj da motiviše proizvođače ambalaže za proizvodnju ekološki pakovanja, kao mera za sprečavanje zagađenja iz ambalažnog otpada, posebno plastičnu ambalažu. Sledeće su postignute:

 

  • Izveštaj o "Razvoju Inventara za Proizvođače Pakovanje", uključujući Inventar / List proizvođača pakovanja sa svim relevantnim informacijama , kao i upitnik koji je formulisan i koji se koristi za prikupljanje podataka.
    .

  • Smernice i aneksi za aplikaciju za grantove za proizvođača ambalaže prijateljski ekološki.

 

Dva informacije u vezi dana motivaciju industrija, a posebno proizvođačima ambalaže da upotrebe ekološkog materijala su održane u Prištini (3/9/2014) i Peći (5/9/2014).

 

Tenderska dokumentacija za podnošenje predloga za grantove (stipendije) u vezi sa "Podrškom proizvođača biorazgradivih materijala pakovanja na Kosovu " (EuropeAid / 136169 / DD / ACT / KSK) su postavljene na internet stranici Evropske komisije (Razvoj i Saradnja  – EuropeAid / Pozivi za predloge i Objave Nabavka). Rok za podnošenje predloga je 29/9/2014.

bottom of page