top of page

EuropeAid/133800/C/SER/X

VMK Projekat ima za cilj da podrži Kosovske nadležne organe, posebno Ministarstvo životne Sredine i Prostornog Planiranja (MSPP), da razviju i uspešno sprovede moderan sistem upravljanja otpada u zemlji.

 

Sistem će razmotriti sve faze upravljanja otpada od prevencije generacije, kolekcije, do konačnog odlaganja ostataka. Razvoj i funkcionisanje novog sistema će na kraju rezultirati na čistije i bezbednije životne sredine. Otpad će biti sakupljen, tretiran i smanjen sa najboljom praksom EU, koji će pomoći u smanjenju zagađenja vazduha, zemljišta i podzemnih voda.

 

Kosovske vlasti će biti podržani u razvoju sve potrebne instrumente, procedure i metodologije za praćenje sistema upravljanja otpadom.
 

Datum početka projekta je 20. januara 2014. godine, a krajnji datum za implementaciju je 19. januara, 2016. 

 

 

Projekat financiran od EU, nad upravljanje Kancelarije Evropse Unije na Kosovu

Projekat ’’Podrska Upravljanju Otpadom’’ na Kosovu (EuropeAid/133800/C/SER/XK) je implementiran od Konzorciuma:

eng   alb

 

bottom of page