top of page

Zadatak 3: Tenderska dokumentacija za prioritetne projekte koji će IPA finansirati 

 

Na osnovu prioriteta koji je predstavljen u Master Planu i odobrenje Upravnog odbora, tri (3) Prioritetni Projekti Infrastrukture Upravljanje Otpadom će biti odabrani kako bi se odmah implementirani. Izbor će zavisiti, između ostalog, od:

 

 

 

 

 • Hitnosti u rješavanju problema upravljanja otpadom u određenim oblastima
   

 • Maksimizaciju pozitivnog efekta projekta o uslovima zaštite životne sredine
   

 • Dostupnost lokacija za razvoj instalacija za upravljanje otpadom 
   

 • Dostupnost sredstava 

 

Za ova tri projekta Procjene Uticaja na životnu Sredinu (EIA – Environmentgal Impact Assesment) će biti elaborisan i tehnička konstrukcija i Tenderska dokumentacija će biti pripremljena, da bi radove ugovore biti dodeljena i za pokretanje građevinskih radova.
 

Pored ova tri projekta, projekat na severnom delu Kosova je realizovan u početku projekta, jer je situacija za upravljanje otpadom u toj oblasti bila veoma problematična. Nakon zatvaranja "Balaban" deponije, nije bilo solucije bacanja otpada u ovoj oblasti i otpada bačeno u nekontrolisanim lokacijama. Sledeće su ostvarene za projekat severnog Kosova:

 

 • Priprema Memoranduma o razumevanju (MOR) u vezi sa " Sanitarna Deponija u Savina Stena u S. Kosovu" među 4 opštine S. Kosova (Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić) i Kancelarije EU. Memorandum je potpisan od strane svih zainteresovanih strana.

 

 • Razrađivanje i podnošenje Studije o Proceni Uticaja na Sanitarne Deponije u "Savina Stena", S. Kosova.

 

 • Javna rasprava je uspešno održana 23/7/2014 u prostorijama Opštine Zvečan, u vezi sa "Konstrukcija regionalne sanitarne deponije na Savini Stena na teritoriji opštine Zvečan".
   

 • Saglasnost životne sredine / Dozvola za "Savinu Stenu" sanitarne deponije u Zvečanu, S. Kosovo je izdata od MSPP na 2/10/2014.

 

 

 • Razrađivanje i podnošenje projekta sanitarne deponije u "Savina stena", S. Kosova.

 

 • Razrađivanje i podnošenje tenderske dokumentacije za "Izgradnja sanitarne deponije na Savini Stena". 

bottom of page