top of page
VESTI I DOGAĐAJI
2/12/2014

četvrti Sastanak Upravnog odbora Projekata

 

28/10/2014

Prezentacija Sistema Informacije Upravljanja (menadžmenta) u KEPA i MSPP

 

2/10/2014

Izdavanje ekološke saglasnosti / dozvole od strane MSPP za sanitarnu deponiju "Savina Stena" u Zvečanu, S. Kosova

 

29/9/2014

Rok za podnošenje predloga za grantove u vezi sa "Podrška proizvođačima biorazgradivih materijala pakovanja na Kosovu, EuropeAid / 136169 / DD / ACT / KSK"

 

18/9/2014

Treći Sastanak Upravnog Odbora projekta

 

3 & 5/9/2014

Informativni dani u vezi sa motivacijom industrija, a posebno proizvođačima pakovanja, da koriste  materijal ekološki prijatelj, kao rezultat implementacije Zadataka 4 "Uputstva za Aplikacije za dodelu grantova proizvođačima ambalaže ekološki prijatelje", Priština i Peć

 

23/7/2014

Javna debata o "Izgradnji regionalne sanitarne deponije u Savini Stene na teritoriji opštine Zvečan"

 

27/6/2014

Drugi Sastanak Upravnog odbora projekta

 

5/4/2014

Topografska Istraživanje u predloženom deponije na sajtu "Savine Stene"
 

1/4/2014 – 14/5/2014

Obdukcije / prikupljanje podataka na deponije i transfer stanice na Kosovu (Priština Prizren Uroševac Gnjiljan Podujevu Peć Đakovica Šar S. Mitrovica)

 

28/3/2014

1st Project Steering Committee meeting

 

26 & 28/3/2014

Project presentation in 4 sessions to MESP / DEP personnel

 

18/2/2014

Site visit in the proposed landfill site of “Savina Stena” and the closed landfill of “Balaban”,
N. Kosovo 

 

22/1/2014

Početni sastanak

 

20/1/2014

Datum početka

bottom of page